slide-11
slide-41
slide-61
actiheart-5-och-diagram2

Välkommen till Salusa Medical AB

Salusa Medical AB är ett svenskt medicintekniskt företag som erbjuder produkter och tjänster inom området för Medicinsk teknik.

Våra huvudområden är ambulatoriska mätningar av fysiologiska parametrar inom både klinik och forskning.
Vi erbjuder även produkter och tillbehör för Neurofys, EMG, EKG.

MotionWatch 8

MotionWatch 8 är nästa generation av aktivitetsmätare från CamNtech vilka var det företag som introducerade Actiwatch. MotionWatch 8 är en uppföljare till Actiwatch 4 och 7. MotionWatch 8 bygger på en triaxial digital accelerometer.

Actiheart

Actiheart 5 från CamNtech är en bärbar mätenhet för registrering av EKG och aktivitet. Actiheart 5 registrerar ECG, tri-axial aktivitet, Hjärtfrekvens variabilitet samt beräknar hur en persons energiförbrukning ser ut under dygnet.

Actiwave Motion

Actiwave Motion är en liten dedikerad portabel enhet som registrerar acceleration. Den använder den senaste tekniken av triaxial givare för att registrera acceleration/ rörelse i upp till 7 dagar.

Elefix V

Nihon Kohden är en av Japans största tillverkare av medicinsk teknologi. Nihon Kohden utvecklar och tillverkar produkter inom patientövervakning, EKG-utrustning, Deffibrillatorer och produkter inom Neurofysiologi (EEG, EMG och EP).

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information.