Coblation - Tillbehör

Odörfilter

Vätskan som samlas i sugen när man utför TE och TT luktar en del och i vissa operationssalar där ventilationen inte är tillräcklig rekommenderar vi att filtrera bort lukten genom att montera ett odörfilter efter vätskebehållaren och in till sugen. Filtret hindrar att lukten sprids vidare med hjälp av fläkten ut i rummet.
Det finns många olika modeller på sug utrustningar och vi hjälper gärna till med att få ihop rätt delar. Filtret vi rekommenderar heter SMOKETRAP - 100.

Filtret ansluts mellan vätskebehållaren och sugen. Filtret monteras så att pilarna riktas mot sugen dvs luften ska vandra i pilens riktning. Anslutningarna på filtret är 22mm och det är en fördel om man kan använda så stor diameter på slangarna som möjligt och så korta slangar som praktiskt möjligt. Ju mindre man "bromsar" luftens väg desto bättre sugkapacitet. Viktigt att alla anslutningar är täta. Bilderna nedan visar de olika produkterna samt ett kopplingsförslag hur filtret bör anslutas.

Kopplingsbeskrivning av Odörfilter

Odörfilter

Det finns många olika modeller på sug utrustningar och vi hjälper gärna till med att få ihop rätt delar. Filtret vi rekommenderar heter SMOKETRAP - 100.