Coblation - Tillbehör

Odörfilter

Vätskan som samlas i sugen när man utför TE och TT luktar en del och i vissa operationssalar där ventilationen inte är tillräcklig rekommenderar vi att filtrera bort lukten genom att montera ett odörfilter efter vätskebehållaren och in till sugen. Filtret hindrar att lukten sprids vidare med hjälp av fläkten ut i rummet.
Det finns många olika modeller på sug utrustningar och vi hjälper gärna till med att få ihop rätt delar. Filtret vi rekommenderar heter SMOKETRAP - 100.

Filtret ansluts mellan vätskebehållaren och sugen. Filtret monteras så att pilarna riktas mot sugen dvs luften ska vandra i pilens riktning. Anslutningarna på filtret är 22mm och det är en fördel om man kan använda så stor diameter på slangarna som möjligt och så korta slangar som praktiskt möjligt. Ju mindre man "bromsar" luftens väg desto bättre sugkapacitet. Viktigt att alla anslutningar är täta. Vi har 2 olika tillbehör som gör det lättare att ansluta Er sug. Prova att använda en adapter 89899519 och slangkoppling 89899219 i var ände. Bilderna nedan visar de olika produkterna samt ett kopplingsförslag hur filtret bör anslutas.

Kopplingsbeskrivning av Odörfilter

Odörfilter

Det finns många olika modeller på sug utrustningar och vi hjälper gärna till med att få ihop rätt delar. Filtret vi rekommenderar heter SMOKETRAP - 100.

Adaptrar

För att ansluta filtret på slangarna föreslår vi 2st adapter 89899519 och 2st slangkoppling 89899219.