ETS

ETS - Energy testing solutions i Australien utvecklar och producerar produkter för att mäta och hantera metabolisk obalans hos patienter med tex. övervikt. ECAL är en kompakt liten metabolisk monitor som har utvecklats speciellt till att mäta energiomsättning i vila. ECAL baseras på tekniken indirekt kalorimetri. Med ECAL får man en utrustning som är lätt att hantera, överkomlig i pris och tar liten plats. Undersökningen tar 5-10 minuter.

Ecal

ECAL är en kompakt liten metabolisk monitor som har utvecklats speciellt till att mäta energiomsättning i vila med tekniken indirekt kalorimetri. ECAL är en respirometer som analyserar syre- och koldioxidmängden i in- och utandningsluften hos en person. Samtidigt mäter ECAL den respiratoriska kvoten (RQ) vilken ger en bild av om den huvudsakliga energikällan är kolhydrater eller fett. ECAL ger även möjlighet att kontrollera mitokondriernas funktion.

Genom att använda Indirekt kalorimetri för att mäta energiomsättning i vila (BMR) så får man en mer korrekt mätning (±1,2%) på aktuell person i jämförelse med att använda beräkningsformler. Vid beräkning av BMR med hjälp av formler baserade på stora populationer kan resultatet variera stort. Formlerna använder ålder, vikt, längd och kön vilket kan ge så stora avikelser som ±21-40% beroende på att vi är så individuellt skapade.

ECAL systemet består av själva ECAL enheten dit 2 slangar ansluts. Den andra änden på slangarna kopplas till ett bitmunstycke som patienten andas i (engångsmunstycke). Patienten använder en näsklämma och halvsitter/halvligger avslappnad under mätningen vilket tar 5min. ECAL enheten är ansluten till en dator för insamling av data.

ECHealth - Programmet innehåller en rapportgenerering med beskrivning av resultat, parametrar och rekommendationer.

Energiförbrukning i vila REP:
ECAL mäter och redovisar Vilometabolismen BMR (RMR) eller energiförbrukning i vila (REE) vilket kan visa på normal, hög eller låg ämnesomsättning.

Typ av energikälla RQ:
Genom att mäta kvoten mellan producerad volym koldioxid (VCO2) och samtidigt upptagen volym syrgas (VO2) får man fram den respiratoriska kvoten RQ. Ett RQ på 1.0 visar att det är kolhydrater som är den huvudsakliga energikällan. om RQ ligger runt 0,7 tas energin nästan uteslutande från fett. Information om ifall en person förbränner kolhydrater eller fett är en hjälp till att följa upp ifall en anpassad diet fungerar vid tex viktnedgång. Mätningen bidrar till viktig information om det kan finns en metabolisk sjukdom/svårighet att förbränna kolhydrater eller fett.

Mitokondrie funktion FeO2:
Mätresultat tillsamman med frågeformulär som används både före och efter en intervention ges möjlighet att följa mitokondriernas prestation.

Komponenter i ECAL systemet:

Munstycke
Engångsmunstycke för användning tillsammans med ECAL. Levereras 50st/förpackning.
Använd ett nytt munstycke för varje patient.
Anslutningarna är märkta grön resp. blå för anslutning till motsvarande anslutning på ECAL.

Slang
Provtagningsslang används för inkoppling mellan munstycke och ECAL.
Levereras 24st/förpackning

Övrigt

Broschyrer:
ECAL broschyr PDF
ECAL Broschyr Obesity PDF
Laymans guide PDF
Weight loss E-bok PDF

Länkar:
METS kliniken

Filmer:
ECAL Intro
Conducting ECAL Test
Calibration