Nyheter

Människans energiomsättning är individuell

Under 2017 utökar vi vårt sortiment för registrering av fysiologiska parametrar.

Vårt senaste tillskott är produkten ECAL vilket är en utrustning som använder indirekt kalorimetri för att mäta en persons energiomsättning i vila och om personen förbränner fett eller kolhydrater.

Vill du ta reda på vad just din patient har för energiomsättning i vila och hur stor den är under dagen?
Vill du kunna kontrollera om din patient just nu förbränner fett eller kolhydrater?

Genom att kunna mäta vad din patient har för energiförbrukning blir det enklare att komponera en individuell
kost- o aktivitetsplan. ECAL ger möjligheten att med en kort undersökning kontrollera om förbränningen består
av fett eller kolhydrater och ger en direkt återkoppling på om en behandling fungerar.

Visste du att de formler som används för att beräkna energiförbrukning i vila kan visa stora fel?
När man jämför Indirekt kalorimetri och beräkningsformler så visar det sig att felprocenten kan bli mycket stor,
vilket inte är konstigt då vi alla är olika. Visst vore det bättre att få ett korrekt värde redan från början?

ECAL Actiheart

Kombinationen av ECAL och Actiheart ger nu en fantastiskt bra möjlighet att
mäta en persons energiförbrukning både i vila, dagliga aktiviteter samt under träning.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information.